FAQ Hyresgäst

När ska fakturan vara betald?
Hyran skall vara FORENOM tillhanda senast den 25:e förevarande månad om inte annat överenskommits. Den första fakturan ska betalas i enlighet med fakturans förfallodatum och vara betald innan inflytt.

Vad ska det stå på betalningen?

Märk betalningen med fakturanummer.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Om ni önskar avsluta kontraktet gäller 3 kalendermånaders uppsägningstid för hyresgästen. Säger du upp ditt avtal under september månad upphör avtalet den 31 december.

Kan jag beställa städning?

Flyttstädning bokas automatiskt av FORENOM och debiteras dig efter din utflytt.
Städning går att lägga till löpande eller vid behov. Städning under vistelsen kan erbjudas till en kostnad av 350 SEK/timme, minimum minst två timmar per tillfälle.

Kan ni hjälpa mig och vad är kostnaden för t ex byte av lampor?

Löpande underhåll såsom glödlampsbyte och skötsel av golvbrunn/sil, under hyresperioden ansvarar hyresgästen för. Önskar ni däremot hjälp med specifika underhållsärenden finns den möjligheten mot en kostnad av 550 SEK + moms per startad timme och eventuell produktkostnad.